Το Αστερόπαιδο

Σχέδιο Μαθήματος

Το Αστερόπαιδο

Με αφορμή την παράσταση ΤΟ ΑΣΤΕΡΟΠΑΙΔΟ, δημιουργήσαμε ένα "Σχέδιο Μαθήματος", το οποίο μπορεί να αποτελέσει βοήθημα τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους γονείς.

Αποτελείται από 6 ενότητες, όπου κάθε ενότητα παίρνει αφορμή από κάποια σκηνή της παράστασης και πραγματεύεται μία αξία. Δίνεται η περίληψη της σκηνής, για να θυμηθούν και να συνδεθούν τα παιδιά, αλλά και προτάσεις για συζήτηση, παιχνίδια, ομαδικές και ατομικές δραστηριότητες, θεατρικό παιχνίδι, κατασκευές κ.α. 

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ