Το Τραγούδι της Γης

Σχέδιο Μαθήματος

Το Τραγούδι της Γης

Με αφορμή την παράσταση ΤΟ ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΓΗΣ δημιουργήσαμε ένα "Σχέδιο Μαθήματος" αφιερωμένο στην Οικολογία, το οποίο μπορεί να αποτελέσει βοήθημα τόσο για τους εκπαιδευτικούς, όσο και για τους γονείς.

Αποτελείται από προτάσεις για συζήτηση, σταυρόλεξα, πειράματα, αινίγματα και πολλά παιχνίδια, με γνώμονα πάντοτε την ευαισθητοποίηση των παιδιών στα θέματα του Περιβάλλοντος.

ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ